Jeg VET det er denne veien…

06.10.16

Det er lett å gå i fellen ved å forveksle det vi vet med det vi tror vi vet… Nemlig antagelser. Mange kan nok kjenne seg igjen i å dundre på med problemløsning, for senere å se at det er feil problem som blir løst.

Å bruke god tid på å definere problemet kan anbefales på det sterkeste, og det er mange spørsmål en kan stille for å komme frem til det egentlige problemet. Denne gangen velger jeg å se på kunnskap, noe man alltid bør være bevisst på. Jeg deler det i tre kategorier: FAKTA, ANTAGELSER og UVITENHET. Fakta er hva vi vet med (tilnærmet) 100% sikkerhet, Antagelser er det vi tror vi vet og Uvitenhet er, ikke uventet; det vi ikke vet.

Neste gang du skal i gang med å definere en situasjon eller et problem, anbefaler jeg å plotte inn de forskjellige tankene i disse kategoriene. De fleste blir overrasket over hvor masse som havner under antagelser og ikke fakta…. Det kan føre til at du løser noe annet enn det faktiske problemet.

Dersom du synes det er vanskelig å gi slipp på tanken om at du ikke alltid vet, kan vi se om disse kjente antagelsene kan inspirere:

“Everything that can be invented has been invented.” -Charles Duell, Commissioner, US Office of Patents, 1899

“Television won’t last because people will soon get tired of staring at a plywood box every night.” – Darryl Zanuck, movie producer, 20th Century Fox, 1946

“640 kilobytes ought to be enough for anybody.”-Bill Gates, founder of Microsoft (talking about computer memory in 1981)