The Desire Map Workshop – Level 2

Dette er en en-dags workshop for deg som allerede har gjennomført The Desire Map Workshop – Level 1, og har identisfisert dine kjernefølelser. The Desire Map Workshop Level 2, er den praktiske anvendelsen av kjernefølelsene som ble identifisert i Level 1. Det er her sjelen blir…. Satt i system.

På denne workshopen, vil vi fokusere på blandt annet:

  • Oppfriske/oppdatere våre kjernefølelser
  • Se på følelser rundt mål og målsetting, spesielt i forhold til ambisjoner, ekstern godkjenning og «suksess». De fleste vil finne minst ett mønster av atferd knyttet til mål og målsetting som kan begrense, istedenfor å gi frihet. Vi ønsker å skape et hellig rom som på en meningsfull måte kan gi gode følelser rundt målsetting.
  • Identifisere noen mål og/eller intensjoner som er i samsvar med dine kjernefølelser, og lage en plan for å støtte disse.

 

Neste Workshop

Tid: Lørdag 24.september kl.10:00-19:00

Sted: Verksgt 13, Stavanger.

Pris: kr.1400,-

Ønsker du mer informasjon om Danielle Laporte eller The Desire Map?