Lego® Serious Play®

Dette er fasiliterte workshop tilpasset ønsket tema.

LEGO® SERIOUS PLAY® er en teknikk som kan forbedre tankeprosesser, kommunikasjon og problemløsning. Et viktig element i LEGO® SERIOUS PLAY®, er å skape såkalte «Foroverlente møter». Som en motsetning til tilbakelent vil ”foroverlente” møter innebære at alle må delta.

Mer deltakelse, innsikt, kunnskap og engasjement kan effektivisere prosesser, samt deltagerne har et resultat med felles forståelse for innholdet og veien videre.

LEGO® SERIOUS PLAY® er en prosess for grupper og team uansett størrelse og problemstilling/er. Noen eksempler hvor LSP er en god ide:

  • Strategiarbeid og -implementering
  • Forretningsutvikling; Endringsledelse, fusjoner og oppkjøp, omstilling, operasjonell effektivitet osv.
  • Lagbygging
  • Kommunikasjon
  • Innovasjonsprosesser
  • Konsept- og produktutvikling
  • Merkevarebygging

Lurer du på om LEGO® SERIOUS PLAY® er noe for dere?
Er det viktig for deg å ta i bruk alle ressursene i rommet og tillate en åpen kommunikasjon?
Er muligheten/problemet kompleks og det ikke finnes et tydelig svar?
Ønsker dere å se det store bildet, se forbindelser og utforske forskjellige potensielle løsninger?

Er svaret ja på ett eller flere av spørsmålene over er det ingen tvil om at LSP er en metode som vil fungere for dere. Sist, men ikke minst: ettersom deltagerne i fellesskap har kommet frem til en løsning, øker sjansen for at de vil både hedre og forplikte seg til den spennende prosessen videre.

Varigheten på en slik workshop vil variere fra noen timer til flere dager i tillegg til implementering og oppfølging. Ta kontakt med meg for et nærmere tilbud.

LEGO og SERIOUS PLAY er varemerker for LEGO Gruppen, © 2014 LEGO Group.  Annette Dahle Carlmark er sertifisert innen metoden.