Workshop

Dette er en fasilitert workshop som er tilpasset deres problemstilling. Eksempler på problemstillinger kan være; utvikling av nye produkter eller tjenester, infiltrering av nye markeder eller kundegrupper, justering av forretningsmodell og/eller identifisering av andre strategiske retninger for din bedrift.
Det er en strukturert prosess, hvor vi går gjennom følgende faser:

  • Identifisering av problemet
  • Idegenerering
  • Analyse
  • Valg av retning – Implementering

Ved å utarbeide løsninger innen en slik modell, vil en kunne dra mer nytte av alle ressursene som hver deltager har i seg. Det blir brukt nøye gjennomtenkte metoder som er tilpasset både problemstilling og gruppe, for å optimalisere resultatet.

Varigheten på en slik workshop vil variere fra noen timer til flere dager i tillegg til implementering og oppfølging. Ta kontakt med meg for et nærmere tilbud.