Styrearbeid

Det er delte meninger om innovasjon hører hjemme i styrerommet. De fleste kan nok allikevel være enig i at markeder endrer seg raskere enn noen gang, og uten endringsvilje og –evne vil man gå glipp av verdifull innsikt. I verste fall blir man forbigått lenge før en i det hele tatt ser at endringer er på vei hos både konkurrenter og nye aktører. Noen punkt å tenke på:

Styresammensetning – Hvem består styret av? Representerer styret et mangfold av bakgrunner, erfaringer og ferdigheter? Hvordan identifisere potensielle nye medlemmer? Er styret satt sammen av uavhengige aktører?

Struktur på møtene – Brukes mesteparten av møtene til å lytte til operasjonelle rapporter? Er det viet tid til meningsfulle strategidiskusjoner?

Målsetting og risiko – Er det et proaktivt styre i forhold til målsetting? Kan man måle styrets suksess? Kan styret identifisere risiko?

Dersom ditt styre er på jakt etter et kvinnelig styremedlem som ønsker å bidra aktivt og bruke sin erfaring, er dere velkomne til å ta kontakt for videre dialog.